تراث 2
31 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری ‏علوم اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت پژوهشگر
زبان : فارسی
این نرم افزار کتابخانه ای در زمینۀ تاریخ اجتماعی و آداب و فرهنگ مسلمانان است که در 283 عنوان و در 529 جلد ارائه شده است.